Sändningsschema för Radio Burlöv, över frekvensen 92.0 MHz.

Uppdaterad 2020-06-17

OBS! Nytt tidsfördelningsschemat har ånyo utarbetats av Radio- och TV-verket, med början 130225.
"Radio Burlöv" sänder över
EGEN sändare, men är tyvärr tvungna att sända på delad frekvens 92.0 MHz!
Konsekvensen av de nya sändningstider innebär nu att Radio Burlöv ENDAST förfogar  över
25,5 h/v
Alltså en kraftig minskning. Utöver nedan upptagna tider, finns lediga timmar hos oss till förfogande!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Måndag 15.00-18.00 Klassisk musik    Producent Erik Ahlbin  
Tisdag 16.00-21.00 Klassisk musik. Producent Erik Ahlbin.  
Onsdag 15.00-17.30 Nostalgi program. Producent Erik Ahlbin. Minst 10 år gamla Glad Lördag.
Fredag 15.00-17.00 Klassisk musik. Producent Erik Ahlbin.  
Fredag 19.00-21.00 Jazz/Storband. Producent Erik Ahlbin.  
Lördag 12.00-14.00 Glad Lördag.    Producent Erik Ahlbin. /Önskeprogram.
Lördag 19.00-21.00 Country musik Producent Erik Ahlbin.  
Söndag 19.00-22.00 Klassisk musik. Producent Erik Ahlbin.  

Vill Du eller din förening prova på att sända radio! Välkommen att kontakta mig!
Skuggade program är tillsvidare inställda i brist på sponsorer!

Vid frågor kontakta: studion@radioburlov.se   
Eller ring:
0736-54 29 98